Krmné automaty pre zver

Pravidelné prikrmovanie zveri nie je vždy jednoduché zabezpečiť počas celého roka a to z rôznych dôvodov. Veľká pracovná zaneprázdnenosť, nepriazeň počasie, nedostupnosť a veľká vzdialenosť bydliska od revíru - to sú len niektoré tie najdôležitejšie a často aj objektívne dôvody. Určite existuju aj ďalšie dôvody, ktoré neboli vymenované....objektívne a aj subjektívne.

Krmné automaty nám tieto problémy pomáhaju riešiť.

Okrem toho pomocou naších krmných automatov dokážeme účinne realizovať odvádzacie prikrmovanoie raticovej zveri, a tým zamedziť škodám na poľnohospodárskych kultúrach a lesných porastoch.

Všetko je pritom veľmi jednoduché.

Krmný automat stačí pripojiť k zásobníku krmiva, umiestniť na vhodné miesto v revíri, naprogramovať časový spínač a množstvo krmiva a môžete začať s prikrmovaním. Zariadenie umožňuje prikrmovanie 1 až 6 x za deň, pričom si môžete zvoliť, v ktoré dni v týždni chcete prikrmovať. Dávka krmiva je pritom vždy rovnaká.

V našej ponuke nájdete automaty, ktoré rozptyľujú krmivo do kruhu, do jedného smeru, resp. vypúšťaju krmivo pod seba.

Najčastejšie používaným krmivom je kukurica, ale kľudne môžeme použiť v naších automatoch aj ktorékoľvek iné jadrové krmivo.

Zariadenia sú napájané 6V/12V dobíjateľnou batériou, k aktivácií dochádza časovým spínačom resp.  svetelným senzorom u modelov dávkujúcich krmivo 2 krát denne. Množstvo krmiva dávkujeme nastavením času behu motorčeka, takže prikrmovanie je aj veľmi ekonomické a nedochádza pri tom k zbytočnému plytvaniu krmivom a jeho následnom znehodnocovaní zverou a vlhkosťou.