Krmné automaty pre zver

Pravidelné prikrmovanie zveri nie je vždy jednoduché zabezpečiť počas celého roka a to z rôznych dôvodov. Veľká pracovná zaneprázdnenosť, nepriazeň počasie, nedostupnosť a veľká vzdialenosť bydliska od revíru - to sú len niektoré tie najdôležitejšie a často aj objektívne dôvody. Určite existuju aj ďalšie dôvody, ktoré neboli vymenované....objektívne a aj subjektívne.

Krmné automaty ( dávkovače krmiva ) nám tieto problémy pomáhaju riešiť.

Okrem toho pomocou naších krmných automatov dokážeme účinne realizovať odvádzacie prikrmovanoie raticovej zveri, a tým zamedziť škodám na poľnohospodárskych kultúrach a lesných porastoch.

Všetko je pritom veľmi jednoduché.

Krmný automat stačí iba pripojiť k zásobníku krmiva ( najčastejšie sud ), umiestniť na vhodné miesto v revíri, naprogramovať časový spínač a zvoliť množstvo krmnej dávky a môžete začať s prikrmovaním. Zariadenie umožňuje prikrmovanie 1 až 6 x za deň, pričom si môžete zvoliť, v ktoré dni v týždni chcete prikrmovať. Dávka krmiva je pritom vždy rovnaká.

V našej ponuke nájdete dávkovače, ktoré rozptyľujú krmivo do kruhu, do jedného smeru, resp. vypúšťaju krmivo pod seba.

Sú napájané 6V alebo 12V dobíjateľnou batériou. Zariadenie sa aktivuje časovým spínačom resp. svetelným senzorom u modelov dávkujúcich krmivo 2 krát denne. Množstvo jednej dávky krmiva si vieme prispôsobiť našim potrebám jednoduchým pootočením potenciometra.Množstvo závisí od dlžky behu motorčeka ( 0-20 sek. ).  Samotné prikrmovanie je potom aj veľmi ekonomické a nedochádza pri tom k zbytočnému plytvaniu krmivom a jeho následnom znehodnocovaní.

 

Najčastejšie používaným a najuniverzalnejším krmivom v naších krmných automatoch je kukurica. Je najodolnejšia voči vlhkosti a nevytvára zhluky, a tak isto aj z hľadiska rozptylu vykazuje najlepšie výsledky. Ale samozrejme, závisí len od nás a naších možností aké krmivo použijeme. Môžu to byť kľudne všetky iné obilniny, slnečnica, semená, zmesi obilnín, žalude, orechy, peletky či granule....Čo sa týka veľkosti krmiva, jednotlivé kusy by nemali byť väčšie v priemere ako 8mm. Je taktiež dôležité, aby krmivo v zásobníku nenavlhlo.

 

Krmné automaty najdu uplatnenie všade tam, kde potrebujeme  prikrmovať raticovú zver v lese, ale aj pri krmení vtáctva, vodného vtáctva a rýb v farmových chovoch či zverniciach a oborách.